Vi får många förfrågningar om kurser och utbildningar för barn och ungdomar. Följande gäller för deltagare under 18 år:

  • Personer som är 16-18 år får själva delta i utbildningarna med underskrift av målsman (pdf)
  • Under 16 år ska målsman vara med. Offpist-skidåkning innebär mer eller mindre risktagande. Barn och ungdomar bör inte syssla med detta utan att föräldrarna är väl insatta i vad barnen gör.
  • Nedre gräns för deltagande är flytande men 12 -14 år brukar vara lämpligt.

 

För mer information använd vårt kontaktformulär eller ring 070-3346761.

 Samtliga som deltar i Åre Lavincenters aktiviteter måste läsa och skriva under följande formulär: Risker vid verksamhet i fjällterräng (pdf)